Av. Bahadırhan Uğur
 Bahadırhan Uğur, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun olmuş ve İstanbul Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak çeşitli hukuk bürolarında çalışmıştır. İstanbul Barosu ve çeşitli üniversiteler nezdinde düzenlenen; CMK Meslek İçi Eğitim Semineri, Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Semineri, Çocuk Hukuku Eğitim Programı, Uzlaştırmacı Eğitimi gibi birçok eğitim ve sertifika programına katılmış ve Çevre Hukuku ile ilgili olarak çeşitli STK’larda görev almıştır. Çalışma Alanları: Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Çevre Hukuku.