Makale & Haberler

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Asliye hukuk mahkemesi; özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli asıl mahkemedir ...
Medeni yargıda bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan üst derece veya kontrol mahkemesidir. Yargıtay, temel görevi adli ya ...
İş sözleşmesi,sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca taraflarca düzenlenir. Ancak sözleşme serbestisi ilkesi, işçi-işveren ilişkisi bakım ...
Ülkemizde bir ödeme aracı olan çek kullanımı oldukça yaygındır. Bu nedenle bahsedilen kıymetli evrak türünün kanunsal şartları, kullan ...
Ceza muhakemesi hukukunda soruşturma evresi; şikayet, ihbar ya da re’sen Cumhuriyet Savcısının bir suçun gerçekleştiğine dair bir kanaati o ...
İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan zararlar sosyal sigorta kapsamındadır, bu sebeple Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık S ...
İşçinin, haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde, 3 başlık altında düzenlenmiştir. Genel olarak iş ...
Türk Hukuk Sistemimizde temel kaide, hukuka aykırı delillerin ispat vasıtası olarak kullanılamayacağıdır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka ...
Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemedir. Yoksullug ...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı ...
Yargı reformu kapsamında, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muha ...
Dünyada ve Türkiye’de kadın cinayetleri büyük bir artış göstererek devam etmektedir. Kadın cinayetleri üzerinde eğitim, ekonomi gibi etke ...
Genel anlamıyla yetki, bir davata neredeki görevli mahkemenin bakacağını belirler yabanclık unsuru taşıyan davalarda, Milletlerarası Hukukun ...
Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyetinde 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen askeri darbe girişimi sonucunda, 20 Temmuz 2016 da Türkiye genelind ...
BM Çocuk Hakları bildirisinde ; çocukların her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmasını ve hiçbir şekilde ticaret konusu olm ...
Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilme ...